Andmekaitsetingimused

Puidusepad veebilehe ( Puidusepad.ee ) isikuandmete vastutav töötleja on E-asy OÜ (registrikood  11987239) asukohaga Undioru veski, Ülde küla, Põhja-Sakala vald, 70411, Viljandi mk, e-kiri mets@eek.ee.  

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • Pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, maksumus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Puidusepad veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Puidusepad veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

sikuandmete töötlemise õiguslik alus on kliendiga sõlmitud müügileping.

Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Metsvintage veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale AS LHV Pank. AS LHV Pank edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed Arvi Sarjasele maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel.

Uudiskirja saamine ja sellest loobumine

Uudiskirja saamiseks annab klient vastava nõusoleku. Kliendil on võimalik eelnimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (arvi@puidusepad.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Andmete kustutamine on võimalik nende isikuandmete puhul, mida ei ole seadusest tulenevalt tarvis enam kauem säilitada.

Add Your Heading Text Here

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (arvi@puidusepad.ee). E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Küpsiste kasutamine

Puidusepad veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient Puidusepad veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

Veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:

  • Veebisaidi põhieesmärkide täitmiseks vajalikud küpsised. Need küpsised on hädavajalikud selleks, et tagada kasutajale ligipääs sellel veebisaidil pakutavatele kliendile suunatud teenustele ja mõningate omaduste kasutamiseks, näiteks ligipääs turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei oleks võimalikud sellised soovitud teenused nagu makseviisid, turvaline sisselogimine kontole ja teised boonused, mis kaasnevad kliendikonto omamisega.
  • Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised. Need küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted jne.
  • Analüütika. Puidusepad veebileht kasutab laialt levinud Google analüütikatarkvara ja mõõdab selle abil veebilehe külastatavust ja kaardistab käitumismustreid. Saadud andmed aitavad meil paremini mõista külastajate käitumist veebipoes ning annab meile võimaluse pakkuda kasutajale parimaid tehnilisi lahendusi. Neid küpsiseid kasutatakse vaid statistika kogumise eesmärgil ja üksikkülastajaid nende abil ei tuvastata.
  • Kolmandad osapooled / reklaam ja sotsiaalmeedia. Puidusepad veebilehel kasutatakse mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid. See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud ja asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsiseid kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel. Nende küpsiste kasutamine ei hõlma isikuandmete käsitlemist. 

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Puidusepad veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel.

Andmekaitse küsimustes palun pöörduda Metsvintage veebilehe klienditoe poole e-posti aadressil (arvi@puidusepad.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ostukorv
Scroll to Top